Regler för Brännboll


Speltid & Spelplan
2×12 minuter rullande tid. Så länge tid återstår ska innelaget fortsätta spelet.
Vid oförutsedda händelser har domaren rätt att stoppa tiden.
Spelplanens storlek är 28 x 20m.

Poäng innelag
1 poäng för inkommen spelare.
6 poäng för varvning på eget slag.

Poäng utelag
1 poäng för bränning. (Bränd spelare till 1:a kon)
1 poäng för lyra (endast för giltiga slag) En lyra är när man fångar bollen utan att den tagit i marken, och bollen är i händerna/handen under kontroll.
5 poäng för utebränning av innelaget + poäng för brända spelare.
Vid utebränning skall alla spelare återvända till slagplatsen.

Spelare
Byten får ske i samförstånd med domaren, vid innespel får spelare endast byta när spelaren är inne i boet. Spelare får endast delta i ett lag under samma turnering.
Vid halvleksstart och efter utebränning får upp till 2 personer gå direkt till 1:a kon utan att slå.
Handskar är förbjudna vid utespel. Greppfrämjande handskar är godkända vid innespel.

Antal slagförsök
Högst 2 försök. Endast 1 slag om första slaget är giltigt. 1 försök till skall utföras om 1:a slaget är ogiltigt.

Ogiltiga slag

Noterbart
Slagträt skall lämnas innan slagaren passerat första kon.

Osportslig beteende

-5 poäng, vid första tillfället.
-10 poäng vid andra tillfället.
Diskvalifikation vid tredje tillfället.

Vid incident av spelare som påverkar spelet negativt stannas tiden och slaget slås om. Blir spelaren som slog slaget skadad pga incidenten (ej självförvållad skada) får en annan spelare slå i dennes ställe.

Noterbart
Utespelarna på väg mot bollen har fördel emot innelagets löpare.

Maskning
Ger -1p efter en tillsägelse

Noterbart

Bränd spelare
En person är bränd om vederbörande:

Bränd spelare går till första konen. Slagare får, men måste inte invänta bränd spelares återinträde i spelet. Slagare måste slå på domarens uppmaning. Om slagare ej slår på domarens uppmaning bedöms det som maskning.

Brännaren
Brännaren ska stå på brännplattan när bollen slås. När bollen är i spel får brännarna röra sig fritt. Vid bränning skall brännaren ha en kroppsdel på brännplattan samt ha full kontroll på bollen.

Utespelare
Utespelare får ej stå närmare slagplatta än den utmärkta slaglinjen (8 meter) när slaget går.

Oavgjord match

Vid oavgjort resultat vinner det lag som avslutar matchen som utelag. En brännbollsmatch kan således inte sluta oavgjort.

Om tid återstår efter ogiltigt slag eller när brännaren har kontroll på bollen ska spelet fortgå och nästa spelare slå sitt/sina slag.
Exempel. Om brännaren fångar bollen vid 11.59 ska nästa slag gå även om den rullande tiden överskrider 12 minuter när själva slaget/slagen går.

Slagplattan placeras 5m bakom en rak linje mellan konerna.
Kortslagslinjen placeras 3 m bortanför tänkt linje. Brännplattan placeras 3m från kon 4 inåt i banan samt 3m rakt ner från konlinjen.
Snedslagsflaggorna placeras 4m utåt i tänkt linje mellan kon 2 och 3 och snedslagslinjen utgår från slagplattan. För att förtydliga spelplanen kan fler snedslagsflaggor placeras ut för att definiera spelplanen. Ingen av banmarkeringarna får flyttas under spelets gång. Åskådare ska befinna sig där de ej påverkar spelet. Fysikens lagar påverkar hur långa slagen kan bli.
Rekommendation: Vid inhängning av spelplan rekommenderas spelplanslängden vara 90 meter från slagmattan.

Regeln innebär att man inte får fånga en lyra med hjälpmedel. Tex klädesplagg eller annan utstyrsel. Bollen får bollas mellan personer innan den fångas så länge den inte rör i marken.

Om en spelare skadar sig vid innespel när spelare är ute i banan och ej kan fortsätta matchen skall avbytaren sättas in på första kon.

Kontroll för brännaren innebär även att denne kan ha marken som kontaktyta tillsammans med händer/handen och boll.

Ett slagträ får ej påverkas från sitt ursprungsskick.

Exempel: Om bollen endast har en spricka ska bollen spelas klart som vanligt och sedan bytas ut.

Regler/rules/Regeln: www.kroxxy.com/regler

OBS. Varianter på regler finns.


Produkten uppfyller EU:s krav. EN:71 1/2/3

VARNING:Ej lämpligt för barn under 3 år. Smådelar, risk för kvävning.

WARNING: Not for children under 3 years. Small parts, choking hazard.


www.kroxxy.com / info@kroxxy.com

Strandvägen 1A / 652 17 Karlstad