Regler för Krocket


Krocket spelas av två till sex personer.

Planen: Den bör mäta 14 x 24 meter eller ha motsvarande proportioner. Avgränsa helst planen med linjer, snören eller hörnmarkeringar.

Hur man vinner: I krocket skall klotet slås från fotkäppen, genom bågarna 1-8, i huvudkäppen och tillbaka genom bågarna 8-10, 2-1 och i fotkäppen.

Dubbelbågen i mitten kallas "kronan" (båge 4 och 5) ska passeras på vägen till huvudkäpp och kan passeras på väg mot fotkäpp om deltagare bestämmer så. Hela kronan måste passeras i samma slag från den sida av spelplanen som man spelar ifrån. Den spelare vars klot rätt passerat banan, gått ut som fribytare, krockat alla motståndare och först slår i fotkäppen, dvs."går ut", har vunnit.

Start: Deltagarna spelar i den ordning som utgångskäppens färger anger uppifrån. Varje spelare skall lägga sitt klot högst en (1) fots avstånd från utgångskäppen och försöka att i ett slag slå klotet genom den första bågen eller genom de båda första

Spelet: Man erhåller ett extraslag när hela klotet passerar en båge i ett slag. Ligger någon del av klotet i bågen får man i nästa speltur slå sig tillbaka för att sedan i kommande speltur göra ett nytt försök att passera hela bågen i ett slag. Varje spelare får fortsätta spela så länge han erhåller nya slag genom att slå sitt klot genom i ordningsföljden rätt båge, träffar ett klot som ger rätt till slag - "krockerar" - eller slår mot huvudkäppen. Den spelare som passerar två bågar i ett slag får två nya slag, detta gäller också för kronan. Om man i ett slag gör flera saker som belönas med extra slag får man ändå maximalt två slag. Efter att ha passerat båge 1 andra gången har man enbart ett extraslag oavsett andra händelser.

Felaktigheter: Om en spelare slår utan att träffa sitt klot får han ett nytt slag, nuddar han vid klotet får han ej slå på nytt. Gör en spelare fel t.ex. genom att sparka på ett klot utdöms speltursstraff och det är nästa spelares tur att fortsätta.

Klot utanför banan: En spelare som slagit sitt klot utanför banan förlorar eventuellt återstående slag och skall flytta in klotet högst en fot från den punkt där klotet lämnade banan. Andra klot som slagits ut flyttas tillbaka på samma sätt.

Krockering : Om en spelare vill, har han rätt att med sitt klot sikta på en annan spelares klot. Om han träffar detta andra klot skall han lägga sitt eget intill och slå på det egna klotet så att det andra klotet rör sig. Spelare får krockera så många klot i följd han vill, men inte samma klot två gånger utan att dessemellan ha passerat en båge med det egna klotet. Klot som inte hunnit passera de tre första bågarna få varken krockeras eller slås bort.

O.B.S. Det är INTE tillåtet att sätta foten på klotet och slå bort motståndaren!

Fribytare : Den spelare som i rätt ordning passerat alla bågar, samt i ett slag i samma speltur slår sig över halva planen, kallas fribrytare. Misslyckas detta "fribytarslag" får klotet i nästa speltur slås tillbaka nedanför fotkäppen för att göra ett försök att bli fribrytare. För att bli vinnare måste fribrytaren krockera samtliga spelare, som passerat tredje bågen, innan han med sina två slag slår klotet i fotkäppen. Misslyckas han med att träffa fotkäppen inom två slag får han krockera alla klot en gång till. Skulle genom eget eller andra spelares förvållande fribrytarens klot slå i fotkäppen innan alla blivit krockerade blir det s.k. "dött klot" och får börja om spelet från början.

Regler/rules/Regeln: www.kroxxy.com/regler

OBS. Varianter på regler finns.


Produkten uppfyller EU:s krav. EN:71 1/2/3

VARNING:Ej lämpligt för barn under 3 år. Smådelar, risk för kvävning.

WARNING: Not for children under 3 years. Small parts, choking hazard.


www.kroxxy.com / info@kroxxy.com

Strandvägen 1A / 652 17 Karlstad