Regler för Kubb


Spelregler

Vinnare blir det lag som med kastpinnarna slagit omkull samtliga kubbar motståndarens planhalva och till sist slår omkull kungen.

OBS! Råkar ett lag under spelets gång slå ned kungen har laget förlorat!

Kast med kastpinnarna ska ske underifrån och framåt och kastas med en hand. Pinnen får inte kastas så att den under kastet roterar kring en vertikal axel (s k "helikopterkast"). Kastpinnen hålls i ena änden och aldrig mitt på.

Lag A som börjar, fördelar de sex kastpinnarna jämnt inom laget. Spelarna ställer sig bakom sin egen baslinje och försöker i valfri ordning att kasta omkull de kubbar (baskubbar)som står på lag B:s baslinje. När alla pinnar är kastade, kastas de fällda kubbarna tillbaka över mittlinjen av lag B på lag A:s planhalva och reses där de landat. Nu har motståndarlaget ännu fler kubbar att fälla!

Dessa kubbar benämns nu "fältkubbar" och ställs upp i stående ställning av lag A. Om en kubb som kastats tillbaka hamnar utanför lag A:s planhalva, har lag B två försök till att kasta in kubben. Misslyckas även dessa kast, får lag A placera kubben var som helst på sin planhalva, dock ej inom kungens område (men bakom kungen är inte så dumt!). OBS! Kubben får inte placeras närmare kungen eller en hörnpinne än en kastpinnes längd. Minst halva kubben ska vara inne på A:s planhalva för att vara godkänd.

Det är nu lag B:s tur att kasta pinnarna. Först måste man kasta omkull sina "fältkubbar" på motståndarlagets planhalva innan lag A:s "baskubbar" får fällas. Om en kastare av misstag fäller en "baslinjekubb" innan alla andra kubbar fällts, reses "baslinjekubben" upp igen.

De "fältkubbar" som fälls tas ur spelet.

Om man inte lyckats fälla alla sina återkastade "fältkubbar", får motståndarlaget gå fram till en tänkt linje genom den främsta kubben och göra sina kast därifrån istället! Om laget nästa gång slår ner alla sina kubbar, återgår motståndarlaget till sin ursprungliga baslinje.

Avslutning av spelet

Spelet fortsätter så växelvis tills ett av lagen först fällt motståndarlagets samtliga kubbar och sedan kastat omkull kungen (måste kastas omkull från baslinjen) varpå spelet är avslutat och laget har vunnit!

Regler/rules/Regeln: www.kroxxy.com/regler

OBS. Varianter på regler finns.


Produkten uppfyller EU:s krav. EN:71 1/2/3

VARNING:Ej lämpligt för barn under 3 år. Smådelar, risk för kvävning.

WARNING: Not for children under 3 years. Small parts, choking hazard.


www.kroxxy.com / info@kroxxy.com

Strandvägen 1A / 652 17 Karlstad