Regler för Nummerkubb

NUMMER KUBB passar hela familjen. Kan spelas från två personer eller fler. Kan även spelas som lagspel. Poängen noteras på ett poängprotokoll

Innehåll:
12 st. käglor (numrerade från 1 till 12), 1st. kastkägla och regler.

Nummerkubbsplan
Förberedelser:
De numrerade käglorna placeras tätt tillsammans (se bild ). I första omgången drar man lott om turordningen. I följande spel går man efter föregående spels poängresultat för varje spelare. Börja med den som har lägsta poängen till den högsta. Platsen där man ska kasta från ska vara 3-4 meter ifrån käglorna (se bild ). Man turas om med att vara protokollförare.

Att börja spela:
Den första spelaren kastar kastkäglan mot käglorna och försöker att slå ner dem. Man måste alltid kasta kastkäglan med ett underhandskast.

Nedslagen kägla:
En kägla anses inte nedslagen om den lutar mot en annan kägla eller mot kastkäglan. Efter ett kast ska alla nedslagna käglor ställas upp igen på den plats där de blev nedslagna.

Poängräkning:
Om en kägla slås ned = poäng efter siffran på käglan. Om mer än en kägla slås ned = poäng efter antalet nedslagna käglor (inte efter siffrorna).

Spelslut:
Om en spelare inte slår ned några käglor tre gånger i följd åker spelaren ut ur spelet och får bli protokollförare. Spelet är slut när den första spelaren når exakt 50 poäng. Om en spelare får över 50 åker man ned till 25 poäng och spelaren måste fortsätta spelet från den nya poängnivån.

Viktigt skötselråd: Spelet är av trä, som är ett ”levande” material. Spelet ska torkas rent och torrt efter användande och förvaras inomhus ( ej i solljus ). Minst en gång/år ska det oljas in med träolja och överflödig olja torkas bort.

Viktig hanteringsinfo: Alla delar som ingår i spelet får endast användas till verksamhet som berör spelet.

Regler/rules/Regeln: www.kroxxy.com/regler

CE 3+

OBS. Varianter på regler finns.

Produkten uppfyller EU:s krav: Direktivet 2009/48/EG och EN 71-1/2/3

VARNING: Ej lämpligt för barn under 3 år. Smådelar, risk för kvävning.

WARNING: Not for children under 3 years. Small parts, choking hazard.

Logo

www.kroxxy.com / info@kroxxy.com