JÄTTE YATZY passar hela familjen. Kan spelas av en person eller flera. Poängen noteras på ett poängprotokoll.

Innehåll: 5 st. tärningar, regler och protokoll.

Så spelar man: Man börjar med att slå om vem som ska börja, den som får högst börjar. När man börjar slå så slår man först alla tärningar en gång. När man gjort det så bestämmer man för vad man vill satsa på. Sedan kan man välja vilka tärningar man ska slå om. Varje spelare får lov att slå tärningarna tre gånger. Sedan är det näste mans tur, om man inte får det som man satsade på eller inget alls så kan man välja mellan två olika satsningar. Man kan välja att sätta poängen på enkelnummer, det som det blev mest av. Eller så väljer man att sätta dem på chans, vill man ingetdera så får man stryka en satsning.
Följande satsningar går att ta poäng på i Yatzy

Enkeltal/ental- Här samlar man på antingen ettor, tvåor, treor och så vidare.
Par/tvåtal – Här satsar du på att få par i något, det bästa är naturligtvis att få par i sexor eftersom att det ger mest poäng.
Två par – Du satsar på att få två stycken par av olika nummer, tillexempel två femmor och två sexor.
Tretal – Här satsar du på att få tre av samma, det kan vara tre sexor, tre fyror etc.
Fyrtal – Här satsar du på att få fyra tärningar med samma antal prickar, fyra femmor etc.
Liten stege – Här satsar du på att få en stege med hjälp av tärningarna som visar alla nummer mellan ett och fem.
Stor stege – Du satsar på att tärningarna ska bilda en stege med nummer mellan två och sex.
Kåk – Du satsar på att få ett par och ett tretal som tillsammans gör en kåk.
Yatzy – Här satsar man på att alla tärningarna ska visa samma tal, detta ger alltid 50 poäng oavsett vad tärningarnas nummer är.
Chans – När du tar ett slag som inte blev en kombination men som innehåller många poäng.
Bonus – om du på den övre halvan av poängtabellen alltså ental får ihop 63 poäng eller mer så får du en bonus på 50 poäng.

Spelet är slut när alla har slagit så många turer som det finns sätt att räkna poäng på i tabellen. Det är därför man måste stryka ett poängalternativ om man inte kan sätta poängen man slagit någonstans.

Viktigt skötselråd: Spelet är av trä, som är ett ”levande” material. Spelet ska torkas rent och torrt efter användande och förvaras inomhus ( ej i solljus ). Minst en gång/år ska det oljas in med träolja och överflödig olja torkas bort.

Viktig hanteringsinfo: Alla delar som ingår i spelet får endast användas till verksamhet som berör spelet.


Regler/rules/Regeln: www.kroxxy.com/regler

OBS. Varianter på regler finns.


Produkten uppfyller EU:s krav: Direktivet 2009/48/EG och EN 71-1/2/3
VARNING: Ej lämpligt för barn under 3 år.Smådelar, risk för kvävning.
WARNING: Not for children under 3 years. Small parts, choking hazard.


www.kroxxy.com / info@kroxxy.com

Strandvägen 1A / 652 17 Karlstad